• Filename
 • Speed
 • Size
 • Added
 • 736.29 KB
  01.03.12 03:06

  Talasna svojstva cestica - Osnovi kvantne teorije

  Books : Educational : Serbian
  TALASNA SVOJSTVA CESTICA

  1. Difrakcija rentgenskih zraka u kristalima
  2. Ramzauer-Taunsendov efekat
  3. De Broljevi talasi
  4. Eksperimentalne potvrde talasnih svojstava korpuskula
  5. Šredingerova jednačina